Lista szkół - Gmina Łabunie


Wybierz miasto:
szkoły Barchaczów
szkoły Bródek
szkoły Łabunie
szkoły Łabuńki Pierwsze
szkoły Majdan Ruszowski
szkoły Ruszów
szkoły Wierzbie

Gimnazjum w Łabuniach
Zamojska 1
22-437 Łabunie
telefon: 0846113777
Gimnazjum w Łabuńkach Pierwszych
nie dotyczy 178
22-437 Łabuńki Pierwsze
telefon: 0846167246
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łabuniach
Zamojska 1
22-437 Łabunie
telefon: 0846113777
Szkoła Filialna w Barchaczowie
1
22-437 Barchaczów
telefon: 0846160193
Szkoła Filialna w Bródku
13
22-437 Bródek
telefon: 0846113722
Szkoła Filialna w Majdanie Ruszowskim
42
22-437 Majdan Ruszowski
telefon: 0846186171
Szkoła Filialna w Ruszowie
1
22-437 Ruszów
telefon: 0846113702
Szkoła Filialna w Wierzbiu
Wierzbie 24
22-437 Wierzbie
telefon: 0846113703
Szkoła Podstawowa w Łabuniach
Zamojska 1
22-437 Łabunie
telefon: 0846113058
Szkoła Podstawowa w Łabuńkach
Łabuńki Pierwsze 178
22-437 Łabuńki Pierwsze
telefon: 0846162202

1